படித்து விட்டு கோவில்களுக்கு நீங்கள்செல்லலாமா # செல்லவேண்டாமா? முடிவு பண்ணுங்கள்….!!!

  1000 ஆண்டு பழைமையான கோவில்களுக்கு மட்டும்.  பூமியில் உள்ள  காந்த அலைகள் அதிகம் வீசப்படும் இடங்களில்தான் கோயில்கள் இருக்கும்.  கோவில்கர்ப்பகிரகம் அல்லது மூலஸ்தானம் என்று அழைக்கப்படும் மூலவர் சிலைதான் இந்த மையப்பகுதியில் வீற்றீருக்கும்.  ஆக இந்த ...

ஒரு மனிதனுக்கு கடவுளைக் காண வேண்டும் என்று ஆசை. அவரை எப்படி சந்திப்பது ?

இளைஞன் ஒருவன் நிறையப் பேரை கேட்டான் ” கோவிலுக்கு போ !” என்றார்கள் . உடனே புறப்பட்டான் . போகும் வழியில் ஒரு ஞானியை சந்தித்தான் அவர் கேட்டார் . ” எங்கே போகிறாய் ?” ” கடவுளை காணப் போகிறேன்...

மனிதப் பிறிவியினர் சகலரும் சுதந்திரமாகவே பிறக்கின்றனர்

உறுப்புரை 1 மனிதப் பிறிவியினர் சகலரும் சுதந்திரமாகவே பிறக்கின்றனர்; அவர்கள் மதிப்பிலும், உரிமைகளிலும் சமமானவர்கள், அவர்கள் நியாயத்தையும் மனச்சாட்சியையும் இயற்பண்பாகப் பெற்றவர்கள். அவர்கள் ஒருவருடனொருவர் சகோதர உணர்வுப் பாங்கில் நடந்துகொள்ளல் வேண்டும். உறுப்புரை 2...